PASS Pro-version Ücretsiz Apk İndir – PASS Pro-version Son Sürüm Apk İndir – PASS Pro-version Ücretsiz Güncel Sürüm İndir

1.1.1

Sürüm
1.1.1
Gereksinimler
4.4 ve sonrası
Boyut
23M
Consíguelo en
Google Play

Bu uygulamayı bildir

Açıklama

คุณสมบัติ
– ชุดคำศัพท์ภาษาไทยที่ผ่านการออกแบบและทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขการได้ยิน
– สามารถคัดกรองการได้ยินด้วยคำศัพท์ภาษาไทยได้แม่นยำ โดยต้องใช้งานร่วมกับหูฟังรุ่นที่แนะนำ
– ใช้ได้ทั้งที่บ้าน (home use) และในองค์กร (organization use) เช่น โรงพยาบาล และโรงเรียน โดยผู้ใช้งานในองค์กรต้องได้รับการยืนยันตัวตน (user verification) โดยผู้ดูแลระบบ
– พัฒนาจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
– ผลการทดสอบถูกเก็บไว้ทั้งภายในอุปกรณ์ที่ติดตั้งแอพพลิเคชันและส่งไปบนระบบฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบภายหลังได้ โดยข้อมูลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผลงานร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดยได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

Uygulama İçi Görüntüler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook Yorumları

sıra bulucu pdf kitap indir Viski Fiyatları youtube mp3 dönüştürücül